• hz

Przyczyny i rozwiązania odchyleń przepływu wentylatora antykorozyjnego

Odchylenie przepływu wentylatora antykorozyjnego spowoduje odchylenie transportowanego gazu, co poważnie wpłynie na wydajność wentylatora. Jaki jest powód i jak go rozwiązać? Przyczyny i rozwiązania odchyleń natężenia przepływu wentylatora antykorozyjnego:

1. Przyczyny odchylenia natężenia przepływu:

(1) Może się zdarzyć, że rzeczywista wartość rezystancji sieci rurociągów jest zbyt różna od wartości obliczonej. Jeżeli rzeczywista wartość współczynnika charakterystyki sieci rurociągów K jest mniejsza od wartości obliczonej, przepływ wzrośnie, a jeśli rzeczywista wartość K będzie większa od wartości obliczonej, przepływ zmniejszy się.

(2) Przy doborze wentylatora wpływ całkowitego odchylenia ciśnienia wentylatora antykorozyjnego nie jest uwzględniany kompleksowo. Gdy rzeczywiste ciśnienie całkowite jest odchyleniem dodatnim, przepływ wzrośnie, a gdy rzeczywiste ciśnienie całkowite jest odchyleniem ujemnym, przepływ zmniejszy się.
Po drugie, rozwiązanie problemu odchylenia przepływu wentylatora antykorozyjnego:

(1) Wymień wentylator antykorozyjny na wyższe lub niższe ciśnienie.

(2) Wzmocnij regulację przepływu i użyj urządzenia dławiącego do regulacji przepływu, na przykład regulacji zaworu powietrza i drzwi regulacyjnych.

(3) Zmień prędkość wirnika wentylatora antykorozyjnego.

(4) Zmień opór sieci rurociągów i dostosuj przepływ, aby przepływ był bardziej odpowiedni do potrzeb pracy.

Powyższe są przyczynami i rozwiązaniami odchylenia przepływu wentylatora antykorozyjnego. Gdy wystąpi problem, możesz sprawdzić powyższe punkty i podjąć odpowiednie środki po znalezieniu przyczyny, aby uniknąć wpływu odchylenia wentylatora na normalne działanie pracy.


Czas publikacji: 20.09-2019